Skip to main content

El Pont de Can Moles

El Pont de Can Moles
El Pont de Can Moles es va començar a construir el 1396 i es devia acabar abans de 1440.

La seva construccló va atorgar un protagonisme a Manlleu com a punt d'enllaç entre les poblacions d'una banda i l'altra del Ter a la comarca d'Osona. Fou una iniciativa de molt abast del Comú de la vila, que va fer-se realitat gràcies a un nombre considerable de “procuradors, receptors i administradors de l’obra del Pont de Manlleu" nomenats pels caps de familia del terme, que donaven comptes a la població en les assemblees que es feien a la plaça del Mercadal o del Comú.

Des de la seva construcció, el pont va experimentar diverses reformes, com el 1687, el 1870 i el 1890. El 1908, la reforma empresa per l'alcalde Pau Caballería li feu guanyar volada, com també succeí el 1941, després d'haver estat destruït durant la guerra civil. Dels 3 metres d'amplada del segle XV havia passat a tenir-ne 8.

El Pont de Can Moles

Com arribar-hi: El Pont de Can Moles / Manlleu / Osona