Skip to main content

Plaça Fra Bernadí

Plaça Fra Bernadí
La plaça de Fra Bernadí, una de les places porticades mes espaioses de Catalunya,
és el máxim exponent del creixement urbà de Manlleu grácies a la industrialització iniciada a mitjan segle passat. L'apropament urbá cap al riu Ter va comportar el desplaçament de l'antic cor de la població del Dalt Vila cap al Baix Vila, on a partir de 1893 va construir-s'hi la nova Placa Major, bo i unint el carrer de Sant Jaume amb el del Pont, a l’entorn de la qual s'estructurá l'eixample.
Les arqueries de pedra de Folgueroles acullen una mostra variada d'arquitectura representativa deis darrers cent anys: eclecticisme, noucentisme, estil de la postguerra i arquitectura contemporánia. Cal remarcar la casa Vilamala, construïda pel mestre d'obres Ignasi Mas i la seu antiga de la Caixa d'Estalvis de Manlleu, ambdues noucentistes. L'aspecte actual de la plaça, és fruit de la reforma empresa el 1967, en la qual es va enderrocar el vell brollador, substituít per la font actual, i es van treure els arbres i els bancs de pedra per col·locar-hi lloses de marbre, la qual es completà al cap de cinc anys amb la remodelació de les escales que accedeixen al Dalt Vila. Els angles de la plaça són ornamentats amb quatre escultures al.legòriques (el treball, la cultura, l'esport i la religió).
Institucions ben representativas de la vila hi tenen la seva seu: l'Ajuntament, la Caixa de Manlleu i la Cooperativa. El nom de Fra Bernadí honora el personatge mes rellevant que hi ha nascut, el frare caputxí nomenat ambaixador de la Generalitat a la cort de Madrid durant la guerra dels Segadors (1640).
Plaça Fra Bernadí

Com arribar-hi: Plaça Fra Bernadí / Manlleu / Osona