Skip to main content

L'església de Santa Eugènia de Berga

L'església de Santa Eugènia de Berga
L'església de Santa Eugènia de Berga és una edifici de planta de creu llatina, amb una nau única, coberta amb volta de canó i capçada a llevant per un transsepte o cos transversal, amb el mateix tipus de sostre, on s'obren tres absis smicirculars, el central estava dedicat a Santa Eugènia, el de l’esquerra a Santa Cecília i el de la dreta a Sant Jaume, i amb una cúpula sobre trompes en la intersecció de la nau i el transsepte.
L'església de Santa Eugènia de Berga

A l'exterior la cúpula forma un cimbori de planta octagonal, sobre el qual s'aixeca un imponent campanar de torre de tres nivells de finestres senzilles i en parelles al primer, bifores al segon i trifores al tercer. La porta principal, monumentalitzada amb dos parells de columnes i arquivoltes, s'obre a la façana de ponent, on també hi ha un òcul, amb rosassa radial, i una escala de cargol, per la qual hom pot accedir a la teulada, que es manifesta exteriorment en una torreta. Les façanes laterals han estat decorades amb un fris continu d'arcuacions i finestres cegues, que responen en gran part l'obra de restauració. Degut a què s'havien perforat amb grans arcs per donar accés a les dues capelles de l'època barroca que s'havien edificat a cada bandaes van haver de tornar a construir, com a causa d'això les finestres cegues són totalment noves.. En canvi el cimbori, de planta octogonal, està decorat amb un friscontinu d'arcuacions i finestres cegues, amb un rengle de denticles en dents de serra, els quals formaven el ràfec de les cobertes del cimbori. >El campanar presenta sengles frisos d'arcuacions sobre les finestres dels nivells superiors. L'aparell és de dos tipus diferents: de carreuons simplement escairats, disposats en filades uniformes en el cimbori i de carreus petits, molt ben tallats, disposats en filades uniformes i desiguals als absis i més regulars a la façana de ponent. Les arcuacions, finestres i denticles són realitzats amb una arenisca vermella, la qual forma una composició cromàtica en el conjunt de l'església. Les cares fan 4,80 m de costat.Com s'ha esmentat anteriorment, l'església fou restaurada a partir del 1955. La Portalada és l’element més valuós de l’església, i alhora és el model més ben conservat de l’època d’aquesta zona de la comarca d’Osona, ja que de les portades de la catedral de Vic, i de les esglésies de Vilalleons, Folgueroles, Sant Martí de Riuprimer o Malla, només en queden algunes restes.
Com arribar-hi: L'església de Santa Eugènia de Berga / Santa Eugènia de Berga / Osona