Skip to main content

muntanyolaPoblació (2010)    587
Superfície (Km2)     40,3
Altitud (m)     807

Muntanyola és format per entitats amb una història i una evolució ben diferents fins a la definitiva creació dels municipis moderns, que es remunta al 1840, Munter, pronunciat a la comarca “Munta”, apareix el 929 amb el nom de Villa de Montari, i en altres documents Montabri.

La base econòmica del terme són les activitats dels sector primari. Actualment es conrea una dècima part del total de les terres municipals i tres quartes parts es consideren terreny forestal.

Muntanyola és dins el terme on predomina un tipus de clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental.