Skip to main content

Colònia de Borgonyà

Colònia de Borgonyà
La colònia de Borgonyà, situada en el municipi de Sant  Vicenç de Torelló, va ser aixecada per l’empresa escocesa Coats el 1895 i  es va convertir en la més majestuosa colònia de la conca del Ter.

Borgonyà era coneguda a la comarca com “els anglesos”,  donat l’origen britànic dels seus fundadors. La seva arquitectura  recorda l’urbanisme nordeuropeu.
Fabra i Coats va dotar Borgonyà d’un seguit de serveis que  la van fer modèlica entre les colònies del Ter: església, escoles pels  dos sexes, cooperativa, germandat d’assistència, casino, teatre-cinema,  camps d’esports, fonda, barberia, baixador del ferrocarril, oficina de  correus, cementiri; i des dels anys vint, una escola bressol i els  serveis permanents d’un metge i una farmàcia pròpies.

Colònia de Borgonyà

Com arribar-hi: Colònia de Borgonyà / Sant Vicenç de Torelló / Osona